Spawanie rurociągów wodnych i parowych

Firma Ebetech oferuje profesjonalne usługi w zakresie łączenia i montażu rurociągów. Sprawna realizacja tego typu inwestycji wymaga zastosowania odpowiednich metod spawania poszczególnych elementów, w zależności od medium, jakie jest transportowane w ich wnętrzu. Spoina powinna charakteryzować się tak samymi parametrami wytrzymałościowymi, co materiał poddawany obróbce. Tylko wtedy bowiem zachowana zostanie wymagana odporność i odpowiednio długa żywotność instalacji.

Spawanie rurociągów wodnych, parowych i instalacji wody lodowej

Spawanie rurociągów wodnych

Do budowy rurociągów wodnych używa się stali nierdzewnej, odpornej na działanie wilgoci. Zapewnienie właściwości antykorozyjnych poszczególnych elementów instalacji jest bardzo ważne w przypadku stałego kontaktu z wodą. Spawanie rurociągów wodnych jest procesem obróbki stali, zawierającej węgiel, chrom i nikiel, przy zawartości chromu powyżej 12 procent. Obecność niklu zwiększa plastyczność materiału, dzięki czemu obróbka odbywa się sprawnie i efektywnie. W przypadku, gdy czynnikiem procesowym jest woda, do budowy wielu instalacji stosuje się także tzw. stale kotłowe, przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach. Szczególnie w kotłach, w których odbywa się przepływ i podgrzanie wody, konieczne jest użycie stali o podwyższonej odporności cieplnej. Wytrzymałość cieplna stali kotłowych wynosi poniżej 600°C. Wykorzystywane są one do budowy części maszyn i urządzeń w przemyśle energetycznym, m.in.: kotłów, turbin i zbiorników ciśnieniowych. W Ebetech spawanie rurociągów wodnych realizujemy metodami TIG oraz MMA (w elektrodzie otulonej). W metodzie TIG stosuje się specjalny gaz osłonowy (argon lub jego mieszankę z wodorem azotem, lub domieszką obydwu z nich). W połączeniu z dobraniem odpowiednio wytrzymałej i odpornej na korozję spoiny otrzymujemy wysoce profesjonalne i trwałe łączenie poszczególnych rur w instalacji. W spawaniu MMA z kolei wykorzystuje się topliwą elektrodę metalową pokrytą otuliną (topnikiem). Pomiędzy końcem elektrody a materiałem poddawanym obróbce wytwarza się łuk elektryczny. Pod jego wpływem elektroda ulega stopieniu i powstaje spoina.

Spawanie rurociągów parowych

Spawanie rurociągów parowych również odbywa się metodami TIG, MMA (elektroda otulona). W tym przypadku bardzo ważne jest precyzyjne łączenie spoiny z materiałem, gdyż instalacje tego typu pracują pod wysokim ciśnieniem, w bardzo różnych temperaturach. Stosuje się złącza obwodowe, doczołowe i kątowe. Dokładne wykonanie łączenia elementów gwarantuje wysoką wytrzymałość rurociągów oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń i rozszczelnienia pod wpływem działania ciśnienia, czy w wyniku korozji spowodowanej przez skropliny.

Instalacje wody lodowej

Instalacje wody lodowej odprowadzają ciepło z roztworu glikolu etylenowego bądź propylenowego z wodą. Jest to tzw. czynnik chłodzący. Proces ten wykorzystuje się w wielu instalacjach przemysłowych, m.in. klimatyzatorach. Ebetech oferuje usługę montażu instalacji wody lodowej.

Ebetech realizuje kompleksowy montaż instalacji oraz spawanie rurociągów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i rozległą wiedzę z dziedziny inżynierii i technologii oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Gwarantujemy więc świadczenie usług na najwyższym poziomie.