Montaż i spawanie rur preizolowanych

Posiadając wieloletnie doświadczenie w pracach związanych z montażem i spawaniem rur preizolowanych i dysponując wykwalifikowaną oraz kompetentną załogą, oferujemy kompleksową usługę układania rur ciepłowniczych wraz ze spawaniem.

Czym są rury preizolowane?

Rury preizolowane składają się z trzech warstw: rury wewnętrznej właściwej, transportującej czynnik, rury dylatacyjnej – osłony, której zadaniem jest techniczne oddzielenie rury transportującej od izolacji oraz osłony izolacyjnej. Ta ostatnia to warstwa polimerów, a ściślej – sztywnej pianki poliuretanowej. Najbardziej zewnętrzną warstwą jest powłoka ochronna.

Ten rodzaj rur stosowany jest do transportu czynnika chłodzącego lub grzewczego, a jego zaletą jest eliminacja strat temperatury czynnika. Rury preizolowane zaczęto na świecie używać w ciepłownictwie w latach 70 ubiegłego wieku, natomiast w Polsce stosuje się je od roku 1989.

Jak przebiega montaż rur preizolowanych?

Zaletą rur preizolowanych jest to, że można je układać bezpośrednio w wykopie, który jednak musi zostać odpowiednio przygotowany, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie rurociągu. Rury preizolowane układa się na podsypce z piasku i przykrywa warstwą zasypki oraz gruntu rodzimego, w którym umieszcza się taśmę ostrzegawczą. Zadbać należy szczególnie o miejsca łączeń oraz odpowiednio zabezpieczyć ruraż w warunkach niesprzyjających. Nasza firma posiada duże doświadczenie w układaniu rurociągów z rur preizolowanych, również w trudnych gruntach niespoistych, albo tam, gdzie rurociągi poddane są stałemu działaniu wód gruntowych.

Spawanie rur preizolowanych w warunkach budowy

Ponieważ rury preizolowane układane są na zewnątrz, i spawanie przeprowadzane jest na budowie, w wykopie, prace wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak wiatr, opady czy słońce. Gwarantujemy profesjonalne przygotowanie miejsca spawania, z użyciem namiotów z bocznymi ścianami, zgodne z zasadami BHP i zapewniające osobom postronnym (np. w centrach miast, w sąsiedztwie chodników i jezdni) osłonę przed promieniowaniem łuku spawalniczego.