REALIZACJE

REALIZACJE

  • W dniach 01.06.2018 do 30.09.2018 przeprowadziliśmy montaż mechaniczni czterech wentylatorów spalin dla zadania pod nazwą „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów OP – 230 EC Bydgoszcz” Zakres prac został wykonany zgodnie z wymaganym terminem klienta.