REALIZACJE

REALIZACJE

  • W dniach 01.06.2018 do 30.09.2018 przeprowadziliśmy montaż mechaniczni czterech wentylatorów spalin dla zadania pod nazwą „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów OP – 230 EC Bydgoszcz” Zakres prac został wykonany zgodnie z wymaganym terminem klienta.

  • W dniach 01.07.2019 do 30.09.2019 W ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w Tauron Wytwarzanie SA w Elektrowni Łagisza w Będzinie” wykonaliśmy powierzone nam zadanie „prefabrykacja oraz montaż rurociągów gospodarki olejowej”. Zakres prac został wykonany zgodnie z wymaganym terminem klienta.