Instalacje centralnego ogrzewania i wody lodowej.

Budynki przeznaczone do stałego przebywania ludzi w naszej strefie klimatycznej bezwzględnie wymagają zastosowania instalacji centralnego ogrzewania (CO). Często montuje się ją również w obiektach, w których ich użytkownicy przebywają okresowo – np. domkach letniskowych czy ośrodkach wypoczynkowych, jak również halach przemysłowych. W tych ostatnich, także ze względu na utrzymanie odpowiedniej temperatury w procesach technologicznych. Instalacje wody lodowej z kolei, stosuje się głównie w zakładach przemysłowych jako alternatywę dla systemu klimatyzacji freonowej. Nasza firma oferuje montaż i spawanie rurociągów CO oraz wody lodowej.

Instalacje centralnego ogrzewania i wody lodowej.
Instalacje centralnego ogrzewania i wody lodowej.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania składa się w największym uproszczeniu z kotłów zasilających, grzejników oraz orurowania. Jej elementy działają systemowo, dlatego istotne jest dopasowanie zarówno do kubatury i charakterystycznych cech budynku związanych m. in. z termoizolacją oraz jego przeznaczeniem, ale także kompatybilność elementów względem siebie. Gwarantuje to maksymalną sprawność instalacji CO, co wiąże się z optymalizacją kosztów eksploatacji oraz niższą emisją spalin.

Instalacja wody lodowej

Główną zaletą zastosowania instalacji wody lodowej zamiast klimatyzacji freonowej jest niższy koszt eksploatacji, który wiąże się przede wszystkim z mniejszym zużyciem energii elektrycznej. Zaznaczyć jednak należy, że w porównaniu do instalacji opartej na freonie, instalacja wody lodowej odznacza się większym stopniem skomplikowania na etapie projektowania i wykonawstwa, dlatego jej wykonanie warto zlecić firmie z dużym doświadczeniem, takiej jak nasza.

Instalacja wody lodowej to system zbliżony pod względem budowy do systemu centralnego ogrzewania. Zasilany jest jednak nie gorącą, a zimną wodą (stąd nazwa) o temperaturze 5-10 ˚C, natomiast na powrocie woda osiąga temperaturę 10-16 ˚C. W rzeczywistości, ze względu na niewygodną krzepliwość w stosunkowo wysokiej temperaturze 0˚C, czynnik stosowany w układzie jest roztworem wody (70 procent) oraz glikolu propylenowego czy etylenowego albo innych solanek (30 procent). Takie rozwiązanie jest znacznie bardziej ekologiczne niż instalacja klimatyzacji oparta na freonie.

Źródłem zimnej wody jest w systemie agregat wody lodowej (chiller), z którego czynnik doprowadzany jest rurami bezpośrednio do odbiorników (klimakonwektorów, niekiedy central wentylacyjnych), skąd odbierane jest ciepło i doprowadzane z powrotem do chillera, gdzie woda ponownie jest chłodzona i proces się powtarza.